QC3.0 USB 5V DC9V 12V 24V 48V enjam üçin MINI UPS POE

Gysga düşündiriş:

POE05 önümi dürli woltly birnäçe enjamy işledip biler, sebäbi QC3.0 USB5V, DC9V12V POE24V 48V çykyş portlary bar we Gigawatt enjamlaryňyzy çalt işledip biler.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

POE05 ýokarlanýar

Spesifikasiýa

Haryt ady

MINI DC ÜPS

Haryt modeli

POE05

Giriş naprýa .eniýesi

110-240V

Güýçlendirmek güýji

8W

Zarýad beriş wagty

7H

Gutynyň görnüşi

grafiki karton

Çykyş güýji

30W

Iň ýokary çykyş güýji

30W

batareýa

4PCS

Seriýa-parallel ulgam

4S

Giriş porty

AC110-240V

batareýanyň görnüşi

18650

wagt ulanyň

500 gezek

Önümiň reňki

ak

Önümiň kuwwaty

14.8V / 2600mAh / 38.48Wt

Önümiň ululygy

195 * 115 * 26MM

Çykyş aýratynlyklary

DC9V, 12V 、 USB5V 、 POE24V

Çykyş naprýa .eniýesi

5V, 9V, 12V, 24V, 48V

Potensial

3.7V / 2600mAh

 bukjanyň ululygy

204 * 155.5 * 38MM

Gorag görnüşi

Gysga utgaşma, tokdan, naprýa overeniýeden, zarýaddan ýokary

Daşky gurşawyň temperaturasy

0 ℃ ~ 45 ℃

Öçürmek tertibi

Awtomatiki usulda işlediň, düwmäni açyň we öçüriň

Gaplaýyş esbaplary

DC çyzygy * 1 , AC çyzygy * 1 (ABŞ / Angliýa / Europeanewropa düzgünleri islege bagly)

 

 

Haryt maglumatlary

POE DC UPS

POE UPS gigawatlary goldaýar we enjamyňyzy çalt işledip biler.24V we 48V enjamlary işledip biler.Adaty UPS bilen deňeşdirilende, bu önümde barköp DC çykyşportlary we POE enjamlaryny elektrik bilen üpjün edip biler., bir UPS, elektrik togunyň kesilmegi wagtynda birnäçe enjamyň bir wagtyň özünde internete birikmegini dowam etdirip biler, adaty elektrik togunyň kesilmegi wagtynda şol bir wagtyň özünde birnäçe enjamyň şol bir wagtyň özünde elektriksiz ulanylmagy meselesini çözüp biler.

Öýde birnäçe enjamyňyz bar bolsa ulanyp bilersiňizPOE05enjamlaryňyzy güýçlendirmek üçin.Wifi marşrutizatory, açyk cpe, 48V kamera, simsiz marşrutizator we modem ýaly enjamlary güýçlendirip biler.Kuwwaty 30W.Powerokary güýç ýokary güýçli enjamlar üçin hem ulanylyp bilner.

Köp sesli POE ÜPS
USB QC3.0 UPS

Bu önümi entek köp müşderi bilmese-de, geljekde ulanyjylar tarapyndan hökman meşhur bolar, sebäbi täze funksiýalary bolan önüm.Bu önümiň USB çykyş porty QC3.0 funksiýasy bolup, USB enjamlary üçin ulanylyp bilner.Çalt zarýad bermek.Synaglardan soň, USB smartfonlaryna POE05 ulanyp 40 minutda 80% zarýad berip bolýar.

Programma ssenariisi

POE05 bukjasy DC-den DC kabeli, zarýad beriji kabel we görkezme gollanmasy bilen bilelikde ulanyjylara önüm ulanylanda has çuňňur düşünmäge mümkinçilik berýär.

gaplamak

  • Öňki:
  • Indiki: