Uly kuwwatlyk DC 12V UPS

Gysga düşündiriş:

MINI UPS näme?ÜP elektrik togy kesilende enjamlaryňyza üznüksiz elektrik üpjünçiligi berip biler.Mysal üçin, öýüňizde duýdansyz elektrik togy kesilende, WIFI marşrutizatory kadaly işläp bilmeýär.MINI UPS-e birikdirilenden soň, WIFI marşrutizatoryňyz kadaly ýagdaýda işläp biler.Düşündim!30WD WGP-iň uly kuwwatly akylly UPS.Enjamyňyz üçin 12V3A naprýa .eniýe we tok çykaryşyny üpjün edip biler.Kuwwatlylygy 184WH bolup, enjamlary 12 sagatdan gowrak işledip biler.Statistikalara görä, Afrikanyň, Günorta Amerikanyň we Demirgazyk Amerikanyň köp sebitinde gündelik elektrik togy 10 sagatdan gowrak dowam edýär.4H, bu önüm enjamyňyzy uzak wagtlap işledip biler.Maslahat üçin basyň we nusga satyn alanyňyzda mugt güýçlendiriji kabel alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

30WDL

Haryt maglumatlary

wifi marşrutizatory üçin kiçi göwrümler

Bu DC12V UPS 12V çykyş porty we naprýa .eniýe we tok degişlilikde 12V3A.Akylly UPS-iň iň uly artykmaçlygy, enjamyň tokyna akyl bilen gabat gelmegidir.ÜPS birikdirilen enjamyň 12V1Adygyny bilse, UPS çykyş tokyny akyl bilen sazlar.1A bilen sazlanan, 3A içindäki islendik 12V enjam bu UPS-e birikdirilip bilner, bu ulanyjylara amatlylyk getirýär.

UPS-iň ätiýaçlyk wagty azyndan 8H ýetip biler we ätiýaçlyk wagty dürli enjamlar üçin üýtgeşik bolar.Bir gezeklik 12V UPS, 184H kuwwatlylygy 12V3A, 12V2A, 12V1A we 12V0.5A enjamlaryny işledip biler!

kiçi göwrümli enjamlar
Potensial UPS

Bu akylly uly göwrümli UPS gurlan 18650 batareýa öýjügine eýedir we 4 kuwwatda bar:

1.12 * 2000mAh 88.8wh

2.12 * 2500mAh 111wh

3.20 * 2000mAh 148wh

4.20 * 2500mAh 185wh

Dürli mümkinçilikler we dürli ätiýaçlyk wagtlary islegleriňize görä düzülip bilner.

Programma ssenariisi

Bu, enjamyň elektron kuwwatynyň 99% -ine laýyk gelýän we howpsuzlyk gözegçiligi we tor aragatnaşygy ýaly dürli aragatnaşyk ugurlarynda giňden ulanylýan, akylly tok tanamak bilen uly kuwwatly UPS.Uzyn ätiýaçlyk wagty bolan bu uly kuwwatly UPS bilen jübütlenip, enjamyňyza derrew güýç berip biler we kadaly iş şertlerini dikeldip, elektrik togunyň kesilmegi baradaky aladalary çözüp biler.

mini-ups30WDL
  • Öňki:
  • Indiki: